Vaccine COVID-19 dạng hít của Trung Quốc có hiệu quả thử nghiệm tích cực

Vaccine COVID-19 dạng hít Trung Quốc vừa cho kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 tích cực. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine COVID-19 dạng hít Trung Quốc vừa cho kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 tích cực. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Vaccine COVID-19 dạng hít Trung Quốc vừa cho kết quả thử nghiệm giai đoạn 1 tích cực. Ảnh minh họa. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top