Pfizer và Moderna tăng giá vaccine COVID-19

Giá vaccine của Pfizer và Moderna có thay đổi trong hợp đồng mới nhất cho EU. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Giá vaccine của Pfizer và Moderna có thay đổi trong hợp đồng mới nhất cho EU. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Giá vaccine của Pfizer và Moderna có thay đổi trong hợp đồng mới nhất cho EU. Ảnh minh họa. Ảnh: AFP
Lên top