Tàu thăm dò Trung Quốc dấn thân vào nhiệm vụ khó khăn trên sao Hỏa

Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: CNSA
Tàu thăm dò sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc. Ảnh: CNSA
Lên top