Vaccine COVID-19 của Trung Quốc có hiệu quả với biến thể Delta

Vaccine COVID-19 nội địa của Trung Quốc vẫn có hiệu quả chống biến thể Delta. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 nội địa của Trung Quốc vẫn có hiệu quả chống biến thể Delta. Ảnh: AFP
Vaccine COVID-19 nội địa của Trung Quốc vẫn có hiệu quả chống biến thể Delta. Ảnh: AFP
Lên top