Thêm 2 vùng ở Trung Quốc bùng dịch COVID-19

Siêu đô thị Trùng Khánh, Trung Quốc, đã ghi nhận ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Siêu đô thị Trùng Khánh, Trung Quốc, đã ghi nhận ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Siêu đô thị Trùng Khánh, Trung Quốc, đã ghi nhận ca mắc COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top