Trực thăng sao Hỏa chuyển sang sân bay mới toanh

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity trong chuyến bay số 11. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity trong chuyến bay số 11. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity trong chuyến bay số 11. Ảnh: NASA
Lên top