Phát hiện vòm đá kỳ lạ trên sao Hỏa

Vị trí vòm đá sao Hỏa mà tàu thăm dò NASA chụp được. Ảnh: NASA
Vị trí vòm đá sao Hỏa mà tàu thăm dò NASA chụp được. Ảnh: NASA
Vị trí vòm đá sao Hỏa mà tàu thăm dò NASA chụp được. Ảnh: NASA
Lên top