Phát hiện miệng núi lửa ma kỳ quái trên sao Hỏa

Phát hiện miệng núi lửa ma trên sao Hỏa. Ảnh: HiRISE
Phát hiện miệng núi lửa ma trên sao Hỏa. Ảnh: HiRISE
Phát hiện miệng núi lửa ma trên sao Hỏa. Ảnh: HiRISE
Lên top