Trực thăng sao Hỏa cất cánh lần thứ 11

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity. Ảnh: NASA
Lên top