Ảnh sao Hỏa sắc nét từ tàu thăm dò của UAE

Ảnh sao Hỏa cực kỳ sắc nét do tàu thăm dò Hope của UAE chụp. Ảnh:  Emirates Mars Mission
Ảnh sao Hỏa cực kỳ sắc nét do tàu thăm dò Hope của UAE chụp. Ảnh: Emirates Mars Mission
Ảnh sao Hỏa cực kỳ sắc nét do tàu thăm dò Hope của UAE chụp. Ảnh: Emirates Mars Mission
Lên top