Tin bão mới nhất: Mùa bão Đại Tây Dương trỗi dậy, 1 cơn bão mới sắp đổ bộ

Biểu đồ 3 hệ thống thời tiết có khả năng hình thành bão đang được theo dõi ở Mỹ. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ
Biểu đồ 3 hệ thống thời tiết có khả năng hình thành bão đang được theo dõi ở Mỹ. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ
Biểu đồ 3 hệ thống thời tiết có khả năng hình thành bão đang được theo dõi ở Mỹ. Ảnh: Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ
Lên top