Mưa bão ảnh hưởng đến bờ biển đông nam Trung Quốc

Lực lượng cứu hộ đưa một người dân đến khu vực an toàn ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc, ngày 5/8/2021. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ đưa một người dân đến khu vực an toàn ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc, ngày 5/8/2021. Ảnh: AFP
Lực lượng cứu hộ đưa một người dân đến khu vực an toàn ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía Đông Nam Trung Quốc, ngày 5/8/2021. Ảnh: AFP
Lên top