Tin bão mới nhất: Đường đi của 2 cơn bão Mirinae, Lupit

Tin bão mới nhất cho thấy 2 cơn bão Mirinae và Lupit ảnh hưởng đến Nhật Bản cuối tuần này. Ảnh: Weather
Tin bão mới nhất cho thấy 2 cơn bão Mirinae và Lupit ảnh hưởng đến Nhật Bản cuối tuần này. Ảnh: Weather
Tin bão mới nhất cho thấy 2 cơn bão Mirinae và Lupit ảnh hưởng đến Nhật Bản cuối tuần này. Ảnh: Weather
Lên top