Tin bão mới nhất: Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo tin bão mới nhất, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km vào 5h ngày 4.8. Ảnh: Hong Kong Observatory
Theo tin bão mới nhất, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km vào 5h ngày 4.8. Ảnh: Hong Kong Observatory
Theo tin bão mới nhất, tâm áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía bắc Biển Đông nằm cách Hong Kong khoảng 170km vào 5h ngày 4.8. Ảnh: Hong Kong Observatory
Lên top