Tin bão mới nhất: Bão Lupit đổ bộ Trung Quốc, 33.000 người sơ tán

Tàu cá cập bến ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, ngày 4.8.2021. Ảnh: Xinhua
Tàu cá cập bến ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, ngày 4.8.2021. Ảnh: Xinhua
Tàu cá cập bến ở thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến, đông nam Trung Quốc, ngày 4.8.2021. Ảnh: Xinhua
Lên top