Bão nhiệt đới Elsa sắp sửa hình thành, Caribbea chuẩn bị hứng bão

Dự báo thời tiết cho biết một vùng nhiễu động đang tăng cường sức mạnh có khả năng trở thành cơn bão nhiệt đới thứ 5 trong mùa. Ảnh: AFP
Dự báo thời tiết cho biết một vùng nhiễu động đang tăng cường sức mạnh có khả năng trở thành cơn bão nhiệt đới thứ 5 trong mùa. Ảnh: AFP
Dự báo thời tiết cho biết một vùng nhiễu động đang tăng cường sức mạnh có khả năng trở thành cơn bão nhiệt đới thứ 5 trong mùa. Ảnh: AFP
Lên top