Thực hư nguyên nhân đẩy voi ma mút và voi răng mấu đến bờ vực tuyệt chủng

Hình ảnh trên cho thấy tổ tiên vượn người đi thẳng đứng đầu tiên của chúng ta cùng tồn tại với loài voi cổ đại ở lưu vực Turkana, Đông Phi 4 triệu năm trước. Ảnh: Đại học Bristol
Hình ảnh trên cho thấy tổ tiên vượn người đi thẳng đứng đầu tiên của chúng ta cùng tồn tại với loài voi cổ đại ở lưu vực Turkana, Đông Phi 4 triệu năm trước. Ảnh: Đại học Bristol
Hình ảnh trên cho thấy tổ tiên vượn người đi thẳng đứng đầu tiên của chúng ta cùng tồn tại với loài voi cổ đại ở lưu vực Turkana, Đông Phi 4 triệu năm trước. Ảnh: Đại học Bristol
Lên top