Phát hiện bước tiến hóa thú vị của loài voi đã tuyệt chủng 19.000 năm

Loài voi lùn Palaeoloxodon mnaidriensis là hậu duệ của loài voi có ngà thẳng Palaeoloxodon antiquus. Ảnh: Đại học Potsdam/Đại học Nottingham Trent
Loài voi lùn Palaeoloxodon mnaidriensis là hậu duệ của loài voi có ngà thẳng Palaeoloxodon antiquus. Ảnh: Đại học Potsdam/Đại học Nottingham Trent
Loài voi lùn Palaeoloxodon mnaidriensis là hậu duệ của loài voi có ngà thẳng Palaeoloxodon antiquus. Ảnh: Đại học Potsdam/Đại học Nottingham Trent
Lên top