Phát hiện 1.300 con rắn lục San Francisco có nguy cơ tuyệt chủng

Sân bay quốc tế San Francisco hiện là nơi sinh sống của loài rắn lục có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất. Ảnh: Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)
Sân bay quốc tế San Francisco hiện là nơi sinh sống của loài rắn lục có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất. Ảnh: Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)
Sân bay quốc tế San Francisco hiện là nơi sinh sống của loài rắn lục có nguy cơ tuyệt chủng lớn nhất. Ảnh: Sân bay quốc tế San Francisco (SFO)
Lên top