Biến đổi khí hậu đẩy 1 triệu người đến bờ vực của nạn đói

Biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy một cuộc khủng hoảng lương thực ở miền Nam Madagascar - một quốc gia ở Đông Phi. Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy một cuộc khủng hoảng lương thực ở miền Nam Madagascar - một quốc gia ở Đông Phi. Ảnh: AFP
Biến đổi khí hậu là nguyên nhân thúc đẩy một cuộc khủng hoảng lương thực ở miền Nam Madagascar - một quốc gia ở Đông Phi. Ảnh: AFP
Lên top