Tìm thấy nấm "ngón tay zombie" nguy cơ tuyệt chủng trên đảo Australia

Nấm Hypocreopsis amplectens trông giống như những ngón tay mập mạp đang thối rữa. Ảnh: Vườn Bách thảo Hoàng gia Victoria
Nấm Hypocreopsis amplectens trông giống như những ngón tay mập mạp đang thối rữa. Ảnh: Vườn Bách thảo Hoàng gia Victoria
Nấm Hypocreopsis amplectens trông giống như những ngón tay mập mạp đang thối rữa. Ảnh: Vườn Bách thảo Hoàng gia Victoria
Lên top