Phát hiện chưa từng có về những bộ xương voi ma mút khổng lồ ở Canada

Voi ma mút hầu hết đã tuyệt chủng từ khoảng 10.000 năm trước. Ảnh: AFP/Getty
Voi ma mút hầu hết đã tuyệt chủng từ khoảng 10.000 năm trước. Ảnh: AFP/Getty
Voi ma mút hầu hết đã tuyệt chủng từ khoảng 10.000 năm trước. Ảnh: AFP/Getty
Lên top