Thử nghiệm công nghệ bay trên sao Hỏa thế hệ tiếp theo ở núi lửa Iceland

Nhà khoa học thử nghiệm trực thăng sao Hỏa ở núi lửa Iceland. Ảnh: University of Arizona/AFP.
Nhà khoa học thử nghiệm trực thăng sao Hỏa ở núi lửa Iceland. Ảnh: University of Arizona/AFP.
Nhà khoa học thử nghiệm trực thăng sao Hỏa ở núi lửa Iceland. Ảnh: University of Arizona/AFP.
Lên top