Tham vọng giăng mạng vệ tinh quanh Mặt trăng của cơ quan vũ trụ Châu Âu

Hình minh họa của NASA về sứ mệnh Artemis đưa con người trở lại Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Hình minh họa của NASA về sứ mệnh Artemis đưa con người trở lại Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Hình minh họa của NASA về sứ mệnh Artemis đưa con người trở lại Mặt trăng. Ảnh: NASA.
Lên top