NASA có thêm phát hiện "cực hot" trên sao Hỏa

Một cồn cát mà tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp được. Ảnh: NASA
Một cồn cát mà tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp được. Ảnh: NASA
Một cồn cát mà tàu thám hiểm sao Hỏa Curiosity của NASA chụp được. Ảnh: NASA
Lên top