NASA phát hiện miệng núi lửa mới toanh trên sao Hỏa

Miệng núi lửa mới trên sao Hỏa được tàu vũ trụ NASA phát hiện. Ảnh: NASA/Đại học Arizona
Miệng núi lửa mới trên sao Hỏa được tàu vũ trụ NASA phát hiện. Ảnh: NASA/Đại học Arizona
Miệng núi lửa mới trên sao Hỏa được tàu vũ trụ NASA phát hiện. Ảnh: NASA/Đại học Arizona
Lên top