Trung Quốc hứng 2 trận động đất trong đêm, mạnh nhất 7,4 độ richter

Một phụ nữ được cứu ở cao tốc tại Dạng Tỵ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) - nơi xảy ra động đất mạnh. Ảnh: Dịch vụ cứu hỏa Trung Quốc
Một phụ nữ được cứu ở cao tốc tại Dạng Tỵ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) - nơi xảy ra động đất mạnh. Ảnh: Dịch vụ cứu hỏa Trung Quốc
Một phụ nữ được cứu ở cao tốc tại Dạng Tỵ (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) - nơi xảy ra động đất mạnh. Ảnh: Dịch vụ cứu hỏa Trung Quốc
Lên top