Tên lửa ngoài tầm kiểm soát của Trung Quốc đã rơi xuống Trái đất

Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng module Thiên Hà hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng module Thiên Hà hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B phóng module Thiên Hà hôm 29.4. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Lên top