Nguy cơ tên lửa Trung Quốc mất kiểm soát sắp rơi xuống Trái đất

Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo module Thiên Hà cho trạm vũ trụ của Trung Quốc cất cánh ngày 29.4.2021. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo module Thiên Hà cho trạm vũ trụ của Trung Quốc cất cánh ngày 29.4.2021. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa Trường Chinh 5B mang theo module Thiên Hà cho trạm vũ trụ của Trung Quốc cất cánh ngày 29.4.2021. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Lên top