Trung Quốc tính đưa trạm vũ trụ của riêng mình vào quỹ đạo

Tên lửa Trung Quốc Long March-4C mang theo nhóm thứ tư của vệ tinh viễn thám Yaogan-31 đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ngày 13.3.2021. Ảnh: AFP
Tên lửa Trung Quốc Long March-4C mang theo nhóm thứ tư của vệ tinh viễn thám Yaogan-31 đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ngày 13.3.2021. Ảnh: AFP
Tên lửa Trung Quốc Long March-4C mang theo nhóm thứ tư của vệ tinh viễn thám Yaogan-31 đã được phóng từ Trung tâm phóng vệ tinh Jiuquan ngày 13.3.2021. Ảnh: AFP
Lên top