Phát hiện lõi tên lửa Trung Quốc mất kiểm soát sắp rơi xuống Trái đất

Giai đoạn lõi của tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B được chụp vào đêm 5.5.2021. Ảnh: Dự án Kính viễn vọng Ảo của Gianluca Masi
Giai đoạn lõi của tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B được chụp vào đêm 5.5.2021. Ảnh: Dự án Kính viễn vọng Ảo của Gianluca Masi
Giai đoạn lõi của tên lửa Trung Quốc Trường Chinh 5B được chụp vào đêm 5.5.2021. Ảnh: Dự án Kính viễn vọng Ảo của Gianluca Masi
Lên top