Trung Quốc với tham vọng thành cường quốc không gian

Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc và tên lửa đẩy Trường Chinh 5B Y2 ở bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ngày 23.4. 2021. Ảnh: Xinhua
Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc và tên lửa đẩy Trường Chinh 5B Y2 ở bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ngày 23.4. 2021. Ảnh: Xinhua
Module lõi của trạm vũ trụ Trung Quốc và tên lửa đẩy Trường Chinh 5B Y2 ở bãi phóng tàu vũ trụ Văn Xương ngày 23.4. 2021. Ảnh: Xinhua
Lên top