Cách theo dõi tên lửa Trung Quốc có thể va vào Trái đất hôm nay

Aerospace Corporation cập nhật diễn biến vụ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất. Ảnh: Aerospace Corporation
Aerospace Corporation cập nhật diễn biến vụ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất. Ảnh: Aerospace Corporation
Aerospace Corporation cập nhật diễn biến vụ tên lửa Trung Quốc rơi xuống Trái đất. Ảnh: Aerospace Corporation
Lên top