Tàu thăm dò NASA tìm muối trên sao Hỏa

Con đường tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity đi vào mùa hè năm 2020 để khảo sát sulfat. Ảnh: NASA
Con đường tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity đi vào mùa hè năm 2020 để khảo sát sulfat. Ảnh: NASA
Con đường tàu thăm dò sao Hỏa Curiosity đi vào mùa hè năm 2020 để khảo sát sulfat. Ảnh: NASA
Lên top