Lộ diện giải pháp chinh phục sao Hỏa an toàn và nhanh hơn

Minh hoạ tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân đưa con người lên sao Hỏa. Ảnh: John Frassanito & Associates/Wikipedia
Minh hoạ tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân đưa con người lên sao Hỏa. Ảnh: John Frassanito & Associates/Wikipedia
Minh hoạ tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân đưa con người lên sao Hỏa. Ảnh: John Frassanito & Associates/Wikipedia
Lên top