Đưa con người lên sao Hỏa: 5 thách thức lớn nhất cần vượt qua

Ảnh mô phỏng con người sinh sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Ảnh mô phỏng con người sinh sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Ảnh mô phỏng con người sinh sống trên sao Hỏa. Ảnh: NASA
Lên top