Elon Musk tiết lộ kế hoạch tiếp theo lên sao Hỏa

Mô phỏng thiết kế tàu Starship có thể chở một lúc 100 người lên sao Hỏa. Ảnh: SpaceX
Mô phỏng thiết kế tàu Starship có thể chở một lúc 100 người lên sao Hỏa. Ảnh: SpaceX
Mô phỏng thiết kế tàu Starship có thể chở một lúc 100 người lên sao Hỏa. Ảnh: SpaceX
Lên top