Tận thấy quá trình hình thành một hành tinh khổng lồ trong vũ trụ

Hình minh họa về ngoại hành tinh PDS 70b mới hình thành này cho thấy cách vật chất nhập vào làm tăng khối lượng hành tinh. Ảnh: NASA.
Hình minh họa về ngoại hành tinh PDS 70b mới hình thành này cho thấy cách vật chất nhập vào làm tăng khối lượng hành tinh. Ảnh: NASA.
Hình minh họa về ngoại hành tinh PDS 70b mới hình thành này cho thấy cách vật chất nhập vào làm tăng khối lượng hành tinh. Ảnh: NASA.
Lên top