Trực thăng sao Hỏa của NASA lỡ hẹn cất cánh chuyến bay thứ 4

Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA.
Trực thăng sao Hỏa Ingenuity của NASA. Ảnh: NASA.
Lên top