Phát hiện hành tinh "địa ngục" siêu nóng có quỹ đạo kỳ dị

TOI-1431b là một trong những hành tinh nóng nhất từng được phát hiện. Ảnh: University of South Queensland.
TOI-1431b là một trong những hành tinh nóng nhất từng được phát hiện. Ảnh: University of South Queensland.
TOI-1431b là một trong những hành tinh nóng nhất từng được phát hiện. Ảnh: University of South Queensland.
Lên top