Kính thiên văn Hubble chụp điều cực hiếm trong vũ trụ đúng sinh nhật 31

Hubble chụp ngôi sao khổng lồ AG Carinae, được bao quanh bởi một tinh vân khí và bụi rộng khoảng 5 năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA/STScI
Hubble chụp ngôi sao khổng lồ AG Carinae, được bao quanh bởi một tinh vân khí và bụi rộng khoảng 5 năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA/STScI
Hubble chụp ngôi sao khổng lồ AG Carinae, được bao quanh bởi một tinh vân khí và bụi rộng khoảng 5 năm ánh sáng. Ảnh: NASA/ESA/STScI
Lên top