Sáng kiến dùng thang máy mà không cần tay ở trung tâm thương mại Thái Lan

Thang máy trong trung tâm thương mại ở Thái Lan dùng chân để đóng, mở. Ảnh: Reuters
Thang máy trong trung tâm thương mại ở Thái Lan dùng chân để đóng, mở. Ảnh: Reuters
Thang máy trong trung tâm thương mại ở Thái Lan dùng chân để đóng, mở. Ảnh: Reuters
Lên top