Đảo Phuket trở thành ổ dịch COVID-19 nóng nhất Thái Lan

Khách du lịch trên bãi biển Phuket ngày 27.3, một ngày trước khi tất cả các bãi biển bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Khách du lịch trên bãi biển Phuket ngày 27.3, một ngày trước khi tất cả các bãi biển bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Khách du lịch trên bãi biển Phuket ngày 27.3, một ngày trước khi tất cả các bãi biển bị đóng cửa. Ảnh: AFP
Lên top