Thái Lan dự kiến thời điểm có vaccine COVID-19 sau thử nghiệm hứa hẹn

Một loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng, cơ sở công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 29.4. Ảnh: AFP.
Một loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng, cơ sở công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 29.4. Ảnh: AFP.
Một loại vaccine COVID-19 đang được thử nghiệm tại phòng thí nghiệm kiểm soát chất lượng, cơ sở công nghệ sinh học Sinovac ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 29.4. Ảnh: AFP.
Lên top