Thái Lan cứu hãng hàng không quốc gia Thai Airways khỏi phá sản

Chính phủ Thái Lan đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways. Ảnh: Thai Airways
Chính phủ Thái Lan đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways. Ảnh: Thai Airways
Chính phủ Thái Lan đồng ý với kế hoạch tái cấu trúc Thai Airways. Ảnh: Thai Airways
Lên top