Thủ tướng Thái Lan đề nghị 20 người giàu nhất giúp đất nước qua khủng hoảng

Lên top