Quốc gia đầu tiên thế giới nhận được vaccine từ chương trình COVAX

Ghana là quốc gia được nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ chương trình COVAX. Ảnh: AFP
Ghana là quốc gia được nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ chương trình COVAX. Ảnh: AFP
Ghana là quốc gia được nhận lô vaccine COVID-19 đầu tiên từ chương trình COVAX. Ảnh: AFP
Lên top