WHO bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVAX

WHO lập quỹ bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
WHO lập quỹ bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
WHO lập quỹ bồi thường cho tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top