Vaccine COVID-19 giả ở Trung Quốc đã bị bán ra nước ngoài

Hơn 3.000 liều vaccine COVID-19 giả bị tịch thu. Ảnh: CCTV
Hơn 3.000 liều vaccine COVID-19 giả bị tịch thu. Ảnh: CCTV
Hơn 3.000 liều vaccine COVID-19 giả bị tịch thu. Ảnh: CCTV
Lên top