Mỹ công bố dữ liệu về tác dụng phụ "tốt" khi tiêm vaccine COVID-19

Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 đã được lường trước và thường không nghiêm trọng, sẽ biến mất trong vòng vài ngày. Ảnh: AFP
Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 đã được lường trước và thường không nghiêm trọng, sẽ biến mất trong vòng vài ngày. Ảnh: AFP
Các tác dụng phụ sau tiêm vaccine COVID-19 đã được lường trước và thường không nghiêm trọng, sẽ biến mất trong vòng vài ngày. Ảnh: AFP
Lên top